Profil

Nærværende i 5. grad, Inspirator, Motivator, tror på mennesker

Kernekompetencer beskæftigelsesindsatsen

Coaching og vejledning af dagpenge- samt kontanthjælpsmodtagere (Match 1 + 2)
Underviser på afklarings- , vejlednings- og jobsøgningsforløb
Opsøgende virksomhedskontakt og formidling af praktikaftaler
Stort kendskab til LAB-loven
Stor erfaring med anvendelse af virksomhedspraktikker, ansættelse med løntilskud

Erhvervserfaring

Jobcoach – Konsulenthuset Retning
Jobcoach / Jobkonsulent – Jobcenter Holstebro
Selvstændig med konsulentvirksomheden Waalerhus
Team- og projektleder  – Markman rekruttering og genplacering
Afdelingsleder  – Temp-Team A/S
Miljø- og Kvalitetsstyringskoordinator / projektleder – Colas
Selvstændig indehaver af vikar- og oversætterbureauet ”flex vikarservice”
Vikar – Temp-Team

Uddannelse

EA studiet i engelsk, Handelshøjskolen i Århus
Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og fransk, Handelshøjskolen København

Efteruddannelse

Konfliktmægleruddannelse, igangværende
Certificeret Coach v. Anni Kirk

Malene Waaler

Jobcoach, Norddjurs og Favrskov

T: 2612 3571
M: malene@retning.nu