Vores opgaveløsning er baseret på et stærkt værdisæt.

  • Nærvær i den professionelle kontakt udgør en kerneværdi for os. Vi er 100% tilstede og vi vil kendes for vores indlevelsesevne, hvor vores kandidater i processen vil opleve at blive set, hørt og taget alvorligt samtidig med, at vi har et benhårdt resultatfokus. Vi er der for, at tilføre viden og skabe forandringer. Vi har erfaringerne og modet til at udfordre tænkning, overbevisninger, strategier og mål, og på den baggrund skabe nye muligheder, som fundament for ejerskab og aktiv handling.
  • Vi går et spadestik dybere i opgaveløsningen. Hos os er høj faglighed, viden og værktøjer indenfor jobsøgnings- strategier og metoder, træning i jobsøgningsfærdigheder samt kompetence- og ressourceafklaring en selvfølge! Noget af det særlige hos os er dog, at vi alle er specialister i, at gå et spadestik dybere. Vi arbejder med udgangspunkt i det hele menneske, hvor inddragelse af andre livsområder, og arbejdet med de psykologiske aspekter er et naturligt fokusområde.
  • Vi gør dét, vi siger – og siger dét, vi gør! Når vi har sagt ja til, at løse en opgave er vi engagerede og kompromisløse på kvaliteten, og vi leverer præcis hvad vi har lovet. Det er vores grundantagelse, at tillid, åbenhed og ærlighed udgør fundamentet for en bæredygtig og forandringsfremmende relation til både vores kunder og kandidater.
  • Fagligt fællesskab og ansvarlighed. Vi er fælles ansvarlige for at leve op til høje kvalitetsstandarder, og Retnings gode omdømme. Det betyder at vi interesserer os for hinandens opgaveløsning, stiller krav og understøtter hinanden gennem faglig og personlig sparring i hverdagen og på fælles konsulentmøder. Vi “tager vores egen medicin”, og modtager coaching og supervision individuelt og i konsulentgruppen.
  • Kun handling gir’ forvandling! At skabe indsigt og modtage ny viden udgør forudsætningen for forandringsskabelsen. Men der skal handling til for at komme i mål. Derfor indgår træning, handleplanlægning og opfølgning på handling centralt i alle vore ydelser.

 

Sammen virker vi, med andre ord, for at styrke og udvikle mennesker, så de står bedst muligt rustet til, at håndtere jobsøgningsprocessen og (arbejds-) livets udfordringer.