Et jobcoachingforløb hos os består af en kombination af spørgsmål, sparring og vejledning, træning samt individuel undervisning og praktisk hjælp.

Vi arbejder med det hele menneske for at skabe resultater og frigive ressourcer til jobsøgningen, hvilket illustreres gennem nedenstående model:
synergi-effekten

Modellen synliggør den gensidige påvirkning mellem dig  – den unikke jobsøgende- med alt hvad du indeholder som menneske, og den tekniske/videnmæssige del af jobsøgningsprocessen. Eventuelle årsager til blokeringer eller regulære stop i jobsøgningen kan have sit udgangspunkt i begge områder.

Vi har værktøjerne og modet til at igangsætte forandringsprocesser for dig på begge områder. Dermed øges chancerne for at du hurtigst muligt kommer videre i job eller uddannelse.